Лаза ЛАЗИЋ: Шум лишћа

Лаза Лазић: Шум лишћа (Тардис, 2010)

Чита: аутор

Тон мајстор: Зоран Јерковић

 

Шум лишћа представља ново дело српског песника старије генерације Лазе Лазића. Снажна, изванредна књига тананог лиричара, широко познатог педесетих и шездесетих година прошлог века по збирци Интиме и култној песми Катарини Долак, као и другим збиркама осећајних, медитативних те философских стихова, писаних читким стилом и модерним иновацијама у облику и схватању песништва, остварених огољеним приступом положају човека у новом времену.

 

 

Затворено за коментаре.