Јован ДУЧИЋ

Јован ДУЧИЋ: Песме, избор

  1. ПЕСМА ЖЕНИ. Казује Милан Шевић. Снимак са интернета
  2. ПОДНЕ. Казује Босиљка Боци. Снимак са интернета
  3. ЗАЛАЗАК СУНЦА. Снимак са интернета
  4. СРЦЕ. Казује Тома Јовановић. Снимак са интернета
  5. ДУША. Казује Тома Јовановић. Снимак са интернета
  6. СУСРЕТ. Пева Миле Богдановић.  Снимак са интернета


Затворено за коментаре.