Библиотека

Први циљ Аудио–виртуелне библиотеке „Глас књиге“ јесте да њени „чланови“ постану и они људи који књигу у штампаном облику не употребљивају: мала деца, слабовиди, слепи и неписмени. А традиционалном читаоцу знатно се шире простор и време „читања“. Књигу могу да слушају чак и ноћу без светла, на плажи или док док путују, у гужви градског саобраћаја.

Други циљ је да се у свим библиотекама у Србији, укуључујући и школске, формирају фонотеке, чије услуге могу да користе не само досадашњи чланови већ и они који то никада нису били. Књиге слушају у библиотечким просторијама или их позајмљују, као и штампане, носе их кући на дисковима, у мобилним телефонима или малим Ем–Пе три плејерима.

Трећи циљ је да књига, захваљујући интернету, уђе у што више домова у кoјима се говори српски језик или неки од језика наших националних мањина. Њене „услуге“ могу да користе не само сви становници Србије већ и они наши сународници који живе у било ком делу света. АВБ је планетарни пројекат.

Четврти циљ је образовне и културне природе. Пошто књиге читају глумци и најбољи професионални спикери, АВБ је истовремено и најбоља школа стила и изговора српског језика и језика националних мањина.