Нешто боље

Културно–еколошко друштво „Нешто боље“ је удружење грађана које се окупило око идеје сађења дрвећа!

У најширем и најметафоричнијем смислу речи.

Наша прва липа је Аудио–виртуелна библиотека „Глас књиге“.

Садићемо, наравно, и праве липе.

Нема екологије без културе, нити културе без чистоте.

У потпису: Ново Томић, Бранка Вуковић, Ивана Тришић, Сава Бабић, Зорица Тодоровић–Мирковић, Владимир Ђуричић, Миљана Зрнић, Драгослав Живојнов, Милорад Живојнов, Вук Вуковић, Бранко Марковић, Зоран Јерковић и Жарко Милићевић.