Уноси из категорије

“поезија”

Јован ДУЧИЋ

Јован ДУЧИЋ: Песме, избор ПЕСМА ЖЕНИ. Казује Милан Шевић. Снимак са интернета ПОДНЕ. Казује Босиљка Боци. Снимак са интернета ЗАЛАЗАК СУНЦА. Снимак са интернета СРЦЕ. Казује Тома Јовановић. Снимак са интернета ДУША. Казује Тома Јовановић. Снимак са интернета СУСРЕТ. Пева Миле Богдановић.  Снимак са интернета

Добрица ЕРИЋ

Добрица ЕРИЋ: Песме, избор СВИ МОЈИ ПРЕЦИ. Казује аутор. Снимак са интернета ДЕЧАНСКА РИЗНИЦА. Казује аутор. Снимак са интернета ПЕСНИК И МЕСЕЦ. Казује Горица Поповић. Снимак са интернета

Бабкен Симоњан: „Арарат“ (јерменски)

Увод Арарат Туга Ани Стара песма Моја стара кућа На гроб мајчин пада снег Косово Косовска песма Дуд Светог Саве Јерменчић Јаман, јаман Santa Maria della Salute На мосту Ријалто

Бабкен Симоњан: „Арарат“

Увод Арарат Туга Ани Стара песма Моја стара кућа На гроб мајчин пада снег Косово Косовска песма Дуд Светог Саве Јерменчић Јаман, јаман Santa Maria della Salute На мосту Ријалто

Ратомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 2“

Интерпретације 2: Сказаније 1, 2 и 3 Избор музике: Ивана Стефановић Тон мајстор: Зоран Јерковић Издање: Итака, Београд, 2005.

Ратомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 1“

Избор музике: Марија Ћирић Тон мајстор: Зоран Јерковић Издање: Итака, Београд, 2005.