Ратомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 2“

Интерпретације 2: Сказаније 1, 2 и 3

Избор музике: Ивана Стефановић

Тон мајстор: Зоран Јерковић

Издање: Итака, Београд, 2005.
Настави читањеРатомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 2“ →