Ратомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 1“

Избор музике: Марија Ћирић

Тон мајстор: Зоран Јерковић

Издање: Итака, Београд, 2005.
Настави читањеРатомир–Рале ДАМЈАНОВИЋ: „Интерпретације 1“ →